Media and utopia, indeed.

Media and utopia, indeed.

Image: Zarina, Delhi I, 2000