positions / IW 02
Qiuji zinzhuang

Qiuji zinzhuang

Or, appropriately, “Fall season, new clothes.” Liangyou, no. 50 (1930), 23.